• Akce_duben_2017_1.jpg
 • Akce_cerven_2017_2.jpg
 • Akce_unor_2017_1.jpg
 • Budova_MS.jpg
 • Akce_brezen_2017_1.jpg
 • Akce_prosinec_2016_1.jpg
 • Akce_brezen_2017_2.jpg
 • Akce_zari_2016_3.jpg
 • Akce_kveten_2017_1.jpg
 • Budova_MS_Zima.jpg
 • Akce_zari_2016_2.jpg
 • Akce_duben_2017_2.jpg
 • Akce_cerven_2017_1.jpg
 • Akce_rijen_2016_1.jpg
 • Akce_leden_2017_1.jpg
 • Akce_zari_2016_4.jpg

Zde naleznete novinky a aktuální informace z naší školky

 

Vážení rodiče,

 


oznamujeme Vám uzavření MŠ Sovička od 19.7. do 31. 8. 2021 

Provoz zahájí 1. 9. 2021


Náhradní umístění dětí MŠ Sovička od 2. 8. do 31. 8. zajistí odloučené pracoviště MŠ EliášovaUzavření odloučeného pracoviště MŠ Eliášova od  28. 6. do 30. 7.

Provoz zahájí 2. 8. 2021


Náhradní umístění dětí MŠ Eliášova od 28. 6. do 16. 7. zajistí MŠ SovičkaObě budovy MŠ Sovička a MŠ Eliášova budou uzavřeny společně ve dnech od 19. 7. do 30. 7.


 

Rada města Česká Lípa přijala dne 15.06.2021 usnesení č. 1112/2021 následujícího znění:

Rada města Česká Lípa projednala v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů záměry ředitelek a ředitele mateřských škol přerušit provoz mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2021, a s přerušením provozu souhlasí.

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

• Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021


Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

• V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze

; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).Těšíme se na všechny děti, přejeme všem pevné zdraví.

Kolektiv MŠ Sovička a MŠ Eliášova

 

 

Mimořádná opatření MŠ v souvislosti s pandemií Covid - 19:

 

 

Zákaz sdružování osob před MŠ, dodržovat rozestupy 2 metry


Udržovat odstupy 2 m mezi osobami v prostorách šaten; dítě může doprovázet pouze 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ

Vstupovat do MŠ budou rodiče postupně, aby se zamezilo kumulaci osob


Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí, proto je třeba přijít s časovým předstihem


Při vstupu je povinné pro všechny provést dezinfekci rukou v hale MŠ


Při podezření na jakékoli příznaky nemoci, bude dětem změřena teplota bezkontaktním teploměrem


Vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění, v případě zjištění onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout


Doprovázející osoba musí mít roušku v prostorách MŠ, děti roušku nemusí používat


Zákaz přinášení hraček a jídla do MŠ


Rodiče nebudou vstupovat do třídy, děti si nebudou s učitelkou podávat ruku

 

Žádáme rodiče, aby telefonicky nahlásili předpokládaný nástup dítěte do MŠ.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

 

 

 

19. listopadu - dne 18. 11. 2021 jsme byli nuceni z důvodu nařízení OHES Česká Lípa uzavřít budovu MŠ Eliášova (vyskytl se zde pozitivní žák). Přesné informace jak postupovat naleznete v záhlaví sekce Kontakty a informace pro rodiče

 

16. listopadu - Zveřejnili jsme plán nákladů a výnosů pro roky 2022, 2023 a 2024

 

21. června - Do naší Fotogalerie jsme přidali obrázky z výletu do Pekla z MŠ Eliášova

 

17. června - DŮLEŽITÉ V záhlaví Novinkek naleznete informace o termínech uzavření MŠ Sovička a MŠ Eliášova.

Podrobné informace k přerušení provozu o hlavních prázdninách a náhradním provozu MŠ o letních prázdninách jsme uvedli do záhlaví sekce Informace pro rodiče

 

8. června - Do fotogalerie jsme přidali obrázky z cesty dětí za vodníkem Kapičkou z MŠ Eliášova

 

6. června - Rozkvetlý plot od paní starostky

 

Rozkvetly plot srdce

 

Upřímně děkujeme paní starostce, p. Ing. Jitce Volfové, na nádherné srdce, které vytvořila


na plotním díle MŠ Sovička v rámci Výzvy Rozkvetlý plot.


Je symbolem porozumění, laskavosti, odvahy a lásky.

 

 

27. května

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za Vaše podání žádosti o přijetí Vašeho dítěte do MŠ
Sovička a MŠ Eliášova

Všechny děti s registračním číslem 1 - 22 byly do MŠ Eliášova přijaty,
kapacita je naplněna.

Všechny děti s registračním číslem 1 - 12 byly do MŠ Sovička přijaty, 
volná kapacita 11 k přijetí
vzhledem k odchodu velkého počtu školáků do ZŠ

 

12. května - v sekci Zápis jsme aktualizovali formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

27. dubna - do sekce Zápis jsme přidali aktuální informace pro zápis žáků pro školní rok 2021 - 2022

 

21. dubna - do sekce Pracovní listy jsme vložili odkaz na pořady České televize - EDU

 

21. dubna - do naší Fotogalerie jsme přidali obrázky z letošního rozkvetlého plotu

 

15. dubna - nové pracovní listy na další dva týdny: Cesta domů, Hravá zvířata, Klubíčka, Kuličky, Mláďata, Perníková chaloupka, Šípková růženka, Šneček, Spojování, Synonyma, Zvířecí bludiště

 

11. dubna - v záhlaví Novinek jsme umístili informace o otevření obou školek a povinném testování dětí

 

2. dubna - nové pracovní listy domácí zvířata, jarní náměty, koruny, obrázky a ovoce v rámečku, tvary a vybarvi zvířátko

 

28. března - nové pracovní listy na téma zvířata, puzzle, matematické představy a rozvíjení poznání

 

 

22. března - do naší Fotogalerie jsme doplnili akce ze závěru roku 2020

 


22. března - přidány nové pracovní listy Labyrint, Ovál, Ptáci, Včelky a Vlaštovky

 

 

18. března - Vážení rodiče, milé děti, připravily jsme pro Vás výzvu k zapojení do projektu " Rozkvetlý plot "

 

 

Rozkvetly plot 1

Pozor, pozor!!!


Vyrob doma kytičku, motýla, ptáčka, brouka apod. a připevni na náš plot.

 

Rozkvetly plot 2


Zkus použít materiál, který odolá povětrnostním podmínkám.


Podaří se nám společně rozkvést plot?

 

Rozkvetly plot 3

 

 A ještě fotky z MŠ Eliášova:

 

 Vesely plot

 

 

Vesely plot 2

 

 

Vesely plot 3

 

Velmi děkujeme paní Janě Mrkvičkové a panu Luďkovi Kořínkovi za zapojení do výzvy Rozkvetlý plot MŠ Sovička.
Další část plotních dílů rozkvetla krásnými motivy soviček a ptáčka.
Srdečně Vám děkujeme za úžasné výtvory.

 

14. března - nový pracovní list Krtek v trávě

 

8. března - nový pracovní list Broučci

 

2. března - do sekce Pracovní listy pro domácí vzdělávání dětí jsme přidali dokument Slunce a mrak

 

28. února - Informace o uzavření MŠ, testování Vašich dětí a formulář Ošetřovné od 1. března byly vloženy do záhlaví Novinek

 

8. února 2021 - Do sekce Rozpočet 2021 jsme vložili schválený rozpočtový výhled pro rok 2022 a 2023

 

3, února 2021 - MŠ Sovička nabízí pracovní místo Asistent pedagoga, bližší informce zde

 

13, ledna 2021 - Přidali jsme novou sekci Rozpočet 2021 s rozpočtovým výhledem pro rok 2022 a 2023

 

21. prosince 2020 - Do vývěsky jsme přidali dokument Změna schváleného rozpočtu 2020 - schválení

 

23. listopadu 2020 - Do vývěsky jsme přidali dokument Změna schváleného rozpočtu 2020

 

11. listopadu 2020 - Byla přidána informace ohledně uzavření obou školek ve dne 16. 11. 2020

 

16. června 2020 - Žádáme rodiče o úhradu stravného a školného na období hlavních prázdnin do 24. června 2020

 

8. června 2020 - Do sekce Kontakty a informace pro rodiče jsme přidali informaci o ceně školného a stravného v době letních prázdnin.

 

2. června 2020 - Do sekce Zápis jsme umístili informaci o výsledcích přijetí dětí v květnu 2020. V Kontaktech a informacích pro rodiče jsme aktualizovali informaci o potřebě hlášení rodičů ohledně náhradního umístění dětí ve svých třídách.

 

13. května 2020 - Aktuální informace ohledně přerušení provozu MŠ v letních měsících, školném, stravování a hlášení ohledně náhradního umístění v době letních prázdnin naleznete v sekci Kontakty a informace pro rodiče

 

6. května 2020 - V Sekci Akce 2020 přibyly odkazy do fotogalerie na Slavíčka a Výtvarnou přehlídku

 

24. dubna 2020 - V sekci Kontakty a informace pro rodiče naleznete předběžnou zprávu ohledně letního uzavření mateřské školy

 

23. dubna 2020 - Vytvořili jsme novou sekci Pracovní listy pro domácí vzdělávání dětí, kde naleznete 24 listů ke kresbě a vypracování

 

7. dubna 2020 - Vzhledem k současnému stavu byla aktualizována sekce Zápis pro rodiče

 

1. dubna 2020 - Přidali jsme dokument Směrnice úplaty za vzdělávání platný od 1. září 2019

 

20. března 2020 - Do kontaktů a informací pro rodiče jsme vložili informační plakáty pro rodiče nemocných dětí

 

25. února 2020 - Do sekce Vývěska byl vložen schválený rozpočtový výhled pro rok 2021 - 2022

 

10. února 2020 - Aktualizovali jsme informace o našich zájmových činnostech

 

7. února 2020 - Veřejné zakázky malého rozsahu pro rok 2019 byly aktualizovány

 

4. února 2020 - Doplnili jsme fotky budovy školy a přidali akce společně s odkazy do fotogalerie

 

30. ledna 2020 - Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v MŠ Sovička a MŠ Eliášova, který proběhne 6. 5. 2020

 

30. ledna 2020 - zveřejnili jsme Podmínky pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020

 

21. ledna 2020 - byl zveřejněn rozpočet MŠ Sovička 2020 s výhledem na roky 2021 a 2022

 

9. ledna 2020 - do sekce Vývěska byly doplněny všechny veřejné dokumenty a ve Fotogalerii naleznete obrázky z obou našich školek

 

7. ledna 2020 - vytvořili jsme nové stránky, kam právě v těchto dnech vkládáme nové informace a fotky

 

 

Mateřská škola Sovička, Antonína Sovy 1740, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ 70982121

Mateřská škola Eliášova 1527/2, 470 01 Česká Lípa

Opening Hours

 • Otevírací doba Po - Pá :
  MŠ Sovička 6.15 - 16.15, MŠ Eliášova 6.30 - 16.00