• Akce_zari_2016_4.jpg
 • Akce_brezen_2017_1.jpg
 • Akce_duben_2017_2.jpg
 • Akce_brezen_2017_2.jpg
 • Akce_duben_2017_1.jpg
 • Akce_prosinec_2016_1.jpg
 • Akce_zari_2016_2.jpg
 • Akce_rijen_2016_1.jpg
 • Budova_MS.jpg
 • Akce_kveten_2017_1.jpg
 • Akce_leden_2017_1.jpg
 • Akce_cerven_2017_2.jpg
 • Akce_zari_2016_3.jpg
 • Akce_cerven_2017_1.jpg
 • Budova_MS_Zima.jpg
 • Akce_unor_2017_1.jpg

Zde naleznete novinky a aktuální informace z naší školky

 

Vážení rodiče,


MŠ Sovička a MŠ Eliášova zahájí provoz v pondělí 12. dubna 2021

Vzdělávat se budou pouze děti, které mají povinnost plnit povinné předškolní vzdělávání,
děti s odkladem školní docházky a děti rodičů IZS (doloží potvrzení zaměstnavatele)

Pro ostatní děti, kterým vládní nařízení nedovoluje osobní vzdělávání, platí distanční nepovinné vzdělávání.

Podmínky vzdělávání stanovuje Manuál MŠMT a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021

Podmínkou pro účast dětí na vzdělávání je pravidelné testování 2 x týdne v MŠ antigenními testy - výtěr z nosu,
který provádí rodič, pedagog poté testuje vzorek dle předepsaného manuálu. Testování bude prováděno vždy
v pondělí a ve čtvrtek. Nebude-li v den testování dítě přítomno, provede se testování v den jeho příchodu.

Pravidelné testování se netýká dítěte, které

a) prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní - NUTNÉ DOLOŽIT! (předložením SMS zprávy z hygienické stanice, nebo potvrzením od praktického lékaře)

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů

 

Informace k testování dětí v MŠ Sovička a v MŠ Eliášova:

Zákaz vstupu do budovy bez provedeného testu!
Vstup do MŠ je umožněn pouze dítěti a 1 členu rodiny
Testování bude probíhat v prostorách budovy (odběr v 1. třídě v přízemí MŠ Sovička, velká šatna přízemí MŠ Eliášova
(rodiče a pracovníci MŠ budou mít respirátory, děti roušky)
Rodiče budou dodržovat rozestupy minimálně 2 metry
Na zahradě si rodiče počkají na výsledek testování (cca 5- 15 minut)
Pokud bude dítě negativní, může vstoupit do budovy MŠ bez roušky a po celou dobu pobytu v MŠ již bude bez roušky
Doprovázející osoby budou mít po celou dobu respirátor
Počítejte se zdržením a přijďte do MŠ včas!
Pokud bude dítě pozitivní, mateřská škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu, uvede se den a čas. Zákonný zástupce bude seznámen s dalším postupem
Pokud nebudete chtít dávat do MŠ své dítě z důvodu neúčasti na testování, jeho neúčast na vzdělávání bude omluvena. Budete pracovat s dítětem distančně s pracovními listy, jako dosud.

Předem Vám všem děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví !

 

 

 

Mimořádná opatření MŠ v souvislosti s pandemií Covid - 19:

 

 

Zákaz sdružování osob před MŠ, dodržovat rozestupy 2 metry


Udržovat odstupy 2 m mezi osobami v prostorách šaten; dítě může doprovázet pouze 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ

Vstupovat do MŠ budou rodiče postupně, aby se zamezilo kumulaci osob


Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí, proto je třeba přijít s časovým předstihem


Při vstupu je povinné pro všechny provést dezinfekci rukou v hale MŠ


Při podezření na jakékoli příznaky nemoci, bude dětem změřena teplota bezkontaktním teploměrem


Vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění, v případě zjištění onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout


Doprovázející osoba i dítě musí mít roušku v prostorách MŠ; dítě si sundá roušku při vstupu šatny a rodič mu roušku uloží do skříňky do sáčku (ve skříňce budou mít děti k dispozici ještě 1 čistou roušku)


Zákaz přinášení hraček a jídla do MŠ


Rodiče nebudou vstupovat do třídy, děti si nebudou s učitelkou podávat ruku

 

Žádáme rodiče, aby telefonicky nahlásili předpokládaný nástup dítěte do MŠ.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

 

 

 

15. dubna - nové pracovní listy na další dva týdny: Cesta domů, Hravá zvířata, Klubíčka, Kuličky, Mláďata, Perníková chaloupka, Šípková růženka, Šneček, Spojování, Synonyma, Zvířecí bludiště

 

11. dubna - v záhlaví Novinek jsme umístili informace o otevření obou školek a povinném testování dětí

 

2. dubna - nové pracovní listy domácí zvířata, jarní náměty, koruny, obrázky a ovoce v rámečku, tvary a vybarvi zvířátko

 

28. března - nové pracovní listy na téma zvířata, puzzle, matematické představy a rozvíjení poznání

 

 

22. března - do naší Fotogalerie jsme doplnili akce ze závěru roku 2020

 

 


22. března - přidány nové pracovní listy Labyrint, Ovál, Ptáci, Včelky a Vlaštovky

 

Vojenské lesy a statky ČR (VLS)  vyhlásily uměleckou soutěž pro děti z mateřských škol.

 

Téma "Poslové jara"

 

Soutěž bude probíhat od 8. března do 5. dubna 2021.

                                 

                                  

https://deti.vls.cz/cz/souteze?fbclid=IwAR0rzJy-IyE-TJe65R7dLSbbTwe01ZHhieUay_ylvy61kjBB4VOaRuQNjhY

 

 

 

18. března - Vážení rodiče, milé děti, připravily jsme pro Vás výzvu k zapojení do projektu " Rozkvetlý plot "

 

 

Rozkvetly plot 1

Pozor, pozor!!!


Vyrob doma kytičku, motýla, ptáčka, brouka apod. a připevni na náš plot.

 

Rozkvetly plot 2


Zkus použít materiál, který odolá povětrnostním podmínkám.


Podaří se nám společně rozkvést plot?

 

Rozkvetly plot 3

 

 A ještě fotky z MŠ Eliášova:

 

 Vesely plot

 

 

Vesely plot 2

 

 

Vesely plot 3

 

 

14. března - nový pracovní list Krtek v trávě

 

8. března - nový pracovní list Broučci

 

2. března - do sekce Pracovní listy pro domácí vzdělávání dětí jsme přidali dokument Slunce a mrak

 

28. února - Informace o uzavření MŠ, testování Vašich dětí a formulář Ošetřovné od 1. března byly vloženy do záhlaví Novinek

 

8. února 2021 - Do sekce Rozpočet 2021 jsme vložili schválený rozpočtový výhled pro rok 2022 a 2023

 

3, února 2021 - MŠ Sovička nabízí pracovní místo Asistent pedagoga, bližší informce zde

 

13, ledna 2021 - Přidali jsme novou sekci Rozpočet 2021 s rozpočtovým výhledem pro rok 2022 a 2023

 

21. prosince 2020 - Do vývěsky jsme přidali dokument Změna schváleného rozpočtu 2020 - schválení

 

23. listopadu 2020 - Do vývěsky jsme přidali dokument Změna schváleného rozpočtu 2020

 

11. listopadu 2020 - Byla přidána informace ohledně uzavření obou školek ve dne 16. 11. 2020

 

16. června 2020 - Žádáme rodiče o úhradu stravného a školného na období hlavních prázdnin do 24. června 2020

 

8. června 2020 - Do sekce Kontakty a informace pro rodiče jsme přidali informaci o ceně školného a stravného v době letních prázdnin.

 

2. června 2020 - Do sekce Zápis jsme umístili informaci o výsledcích přijetí dětí v květnu 2020. V Kontaktech a informacích pro rodiče jsme aktualizovali informaci o potřebě hlášení rodičů ohledně náhradního umístění dětí ve svých třídách.

 

13. května 2020 - Aktuální informace ohledně přerušení provozu MŠ v letních měsících, školném, stravování a hlášení ohledně náhradního umístění v době letních prázdnin naleznete v sekci Kontakty a informace pro rodiče

 

6. května 2020 - V Sekci Akce 2020 přibyly odkazy do fotogalerie na Slavíčka a Výtvarnou přehlídku

 

24. dubna 2020 - V sekci Kontakty a informace pro rodiče naleznete předběžnou zprávu ohledně letního uzavření mateřské školy

 

23. dubna 2020 - Vytvořili jsme novou sekci Pracovní listy pro domácí vzdělávání dětí, kde naleznete 24 listů ke kresbě a vypracování

 

7. dubna 2020 - Vzhledem k současnému stavu byla aktualizována sekce Zápis pro rodiče

 

1. dubna 2020 - Přidali jsme dokument Směrnice úplaty za vzdělávání platný od 1. září 2019

 

20. března 2020 - Do kontaktů a informací pro rodiče jsme vložili informační plakáty pro rodiče nemocných dětí

 

25. února 2020 - Do sekce Vývěska byl vložen schválený rozpočtový výhled pro rok 2021 - 2022

 

10. února 2020 - Aktualizovali jsme informace o našich zájmových činnostech

 

7. února 2020 - Veřejné zakázky malého rozsahu pro rok 2019 byly aktualizovány

 

4. února 2020 - Doplnili jsme fotky budovy školy a přidali akce společně s odkazy do fotogalerie

 

30. ledna 2020 - Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v MŠ Sovička a MŠ Eliášova, který proběhne 6. 5. 2020

 

30. ledna 2020 - zveřejnili jsme Podmínky pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020

 

21. ledna 2020 - byl zveřejněn rozpočet MŠ Sovička 2020 s výhledem na roky 2021 a 2022

 

9. ledna 2020 - do sekce Vývěska byly doplněny všechny veřejné dokumenty a ve Fotogalerii naleznete obrázky z obou našich školek

 

7. ledna 2020 - vytvořili jsme nové stránky, kam právě v těchto dnech vkládáme nové informace a fotky

 

 

Mateřská škola Sovička, Antonína Sovy 1740, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ 70982121

Mateřská škola Eliášova 1527/2, 470 01 Česká Lípa

Opening Hours

 • Otevírací doba Po - Pá :
  MŠ Sovička 6.15 - 16.15, MŠ Eliášova 6.30 - 16.00