• Akce_leden_2017_1.jpg
 • Akce_brezen_2017_1.jpg
 • Akce_cerven_2017_2.jpg
 • Akce_rijen_2016_1.jpg
 • Budova_MS.jpg
 • Akce_duben_2017_1.jpg
 • Budova_MS_Zima.jpg
 • Akce_zari_2016_3.jpg
 • Akce_zari_2016_4.jpg
 • Akce_brezen_2017_2.jpg
 • Akce_cerven_2017_1.jpg
 • Akce_zari_2016_2.jpg
 • Akce_kveten_2017_1.jpg
 • Akce_unor_2017_1.jpg
 • Akce_prosinec_2016_1.jpg
 • Akce_duben_2017_2.jpg

 

 

Fotografie budovy a zahrady MŠ Sovička naleznete v naší fotogalerii.

 


MOTTO:

Většinu toho, co opravdu potřebuji vědět o životě, co mám dělat, jsme se naučil v mateřské školce ... Naučil jsem se tohle.
O všechno se rozděl. Buď fér. Neubližuj lidem.Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si věci, které nejsou tvoje.
Omluv se, když někomu ublížíš.Před jídlem si umyj ruce. Uč se a přemýšlej, kresli a maluj, zpívej a tancuj, trochu si hraj a trochu pracuj každý den. Když jdeš ven z domu, dávej pozor na auta.
Objevuj zázraky kolem sebe... Zlatým principem je láska...
Pomysli, o co lepší svět by kolem byl, kdybychom jako základní hesla politiky pro náš národ a ostatní národy stanovily – vždy vracet věci tam, kde jsme je vzali, a vždy po sobě uklízet vlastní nepořádek.

 
Charakteristika školy:
Jednopodlažní budova mateřské školy leží na prvním sídlišti města Česká Lípa s názvem „ Slovanka“ Provoz zahájila dne 1.9.1967 jako čtyřtřídní MŠ. Kapacita školy je 100 dětí

V 70. letech byla rozšířena o další třídu s polodenním provozem pro dětí před vstupem do ZŠ. Demografický vývoj tj. stáří sídliště a klesající porodnost přinesly změnu. Od září 1998 se MŠ stala trojtřídní a od září 1999 dvojtřídní. Čtvrtina budovy byla od října 2001 pronajata S-Studiu s provozováním sauny, masážemi a rehabilitací. Celé první podlaží a polovina přízemí jsou využívány dětmi. Jsou zde třídy, tělocvična. Z budovy je přístup na terasu a zahradu, vybavenou herními prvky a dvěma pískovišti.

Od školního roku 2012/13 jsou v provozu tři třídy. Vzdělávání nabízíme celkem 84 dětem.

V červnu 2016 ukončilo v MŠ činnost S-studio, od listopadu je po rekonstrukci v provozu školní družina základní školy Slovanka.

 
Od 1.1.2003 na základě nové zřizovací listiny s názvem Mateřská Škola Sovička Česká Lípa, Antonína Sovy 1740 a odloučené pracoviště Eliášova 1527 se stala MŠ právním subjektem - příspěvkovou organizací.
Budova odloučeného pracoviště, dvoupodlažní, postavená v r. 1932 Kapacita je 75 dětí, od r. 2002 se stala dvojtřídní MŠ. V přízemí budovy jsou třídy, v 1. podlaží prostory pro další aktivity dětí a ve 2. podlaží ložnice a herna pro klidové činnosti.Zahrada MŠ je menší, avšak dobře vybavená herními prvky -Tomovými parky a pískovištěm.

 

Hlavní účel a předmět činnosti – zabezpečování a uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti v součinnosti s rodinou. Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení. Obě školy pracují zpravidla s 3 - 6 letými dětmi ve třídách heterogenních.
Školní jídelnu nemáme, vaří nám jídelny ZŠ Antonína Sovy A ZŠ Dr. Miroslava Tyrše.
Podvojné účetnictví a mzdovou agendu zpracovává firma Rajtr.

 

Ve vzdělávání upřednostňujeme
rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznávání. Rozvíjíme komunikativní dovednosti dětí a věnujeme se prevenci vad výslovnosti zařazováním jazykových chvilek.

Formu vzdělávání – realizujeme hrou a zajímavými činnostmi pro děti, založenými na přímých zážitcích. Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost. Toto učení zakládáme na aktviní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání, prožitkovém učení ve skupině dětí a individuálně. Snažíme se omezovat předávání hotových poznatků. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Organizace vzdělávání – děti jsou vzdělávány v heterogenních třídách.Denní řád je dostatečně průžný a umožňuje reagovat na potřeby dětí a danou situaci. Děti mají dostatek času a prostoru na spontánní hry, na jejich dokončení. Pracují ve skupinkách svým tempem, jsou pedagogy podněcovány k vlastní aktivitě. Všichni zaměstnanci se zodpovědně věnují výchově a vzdělávání dětí.

Nabízíme standardní péči všem dětem – rozvíjíme osobnost dítěte v souladu s jeho schopnostmi, posilujeme jeho sebevědomí, vytváříme prostředí pohody a radosti, přátelských vztahů.

Talenty podporujeme v oblasti výtvarných činností a hudebně pohybových - malé mažoretky.

Od září 2017 podpoříme vzdělávání dětí v oblasti ekologie na naučné ministezce vybudované na naší školní zahradě.
Pedagogové spolupracují také s Libertinem. Děti prohlubují své znalosti
praktickými činnostmi.

 

 

Děti se vzdělávají ve třech třídách s maximální kapacitou 28 dětí v každé třídě. Odloučené pracoviště Eliášova 1527 vzdělává děti ve dvou třídách se stejnou kapacitou.

 

 

Slovo ředitelky
Mateřská škola Sovička, první sídlištní MŠ v České Lípě na sídlišti Slovanka, zahájila provoz dne 1.9.1967
Svými prostory, vybaveností a pěknou zahradou splňuje všechny požadavky pro harmonický rozvoj dětí předškolního věku.Název mateřská škola Sovička vznikl dne 1.9.2002. Důvodem bylo:

 1. sídlo v ulici Antonína Sovy
 2. školní vzdělávací program a doplňující ekologický program se zaměřením na ornitologii

Logem mateřské školy je SOVA
Vzdělávání  realizujeme hrou a zajímavými činnostmi, založenými na přímých zážitcích. Rozlehlá zahrada mateřské školy přináší dětem krásné zážitky při pozorování mnoha druhů ptactva. Stali jsme se členy České ornitologické společnosti a naše zdokumentovaná pozorování je možno shlédnout na webových stránkách této společnosti.
Přijďte nás navštívit, prohlédnout si mateřskou školu. Rádi Vás provedeme a poskytneme veškeré informace.

Mateřská škola Sovička, Antonína Sovy 1740, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ 70982121

Mateřská škola Eliášova 1527/2, 470 01 Česká Lípa

Opening Hours

 • Otevírací doba Po - Pá :
  MŠ Sovička 6.15 - 16.15, MŠ Eliášova 6.30 - 16.00
Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Další informace
Cookies